Etiketli makalelere göz atma " fikret başkaya"
Şub
1
2012

İnsanlığın kurtuluşu için kapitalist yaşam tarzından bir an önce çıkmak gerekir

TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği) seminerlerinde, bu hafta Mustafa KIYAK, Fikret BAŞKAYA‘nın “Yeni Paradigmayı Oluşturmak” kitabını tahlil etti. Seminerin başında kapitalist modernitenin oluşturduğu sürdürülemezlik durumunun nasıl ortaya çıktığını anlatan Kıyak, bu durumda insanlığın önünde kapitalizmden vakitlice çıkmak veya yok olmak dışında başka bir seçeneğin kalmadığını vurguladı. Mustafa KIYAK, içinde bulunulan durumdan […]

Ağu
6
2011

Nükleer santrallere dair gerçeği söylemek – Fikret Başkaya

Japonya’da deprem ve tusinaminin tetiklediği nükleer kaza, nükleer enerji sorununu tartışma gündemine getirse de, tartışmanın uygun bir zeminde yürütüldüğünü söylemek mümkün değil. Elbette böyle bir durumun altmış altı yıldır Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombasının feci sonuçlarını hâlâ yaşamaya devam eden Japonya’da ortaya çıkması da üzerinde düşünmeyi gerektiriyor.

Ağu
1
2011

Kapitalizm nedir? – Fikret Başkaya

  Kapitalizm, ücretli emek sömürüsüne dayanan, yegâne ereği kâr etmek ve kârı artırmak olan, canlı olan her şeyi ölü nesnelere, metalara dönüştüren, kullanım değerinin yerini değişim değerinin aldığı, var olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için sürekli büyümek zorunda olan, toplumun temel üretici güçlerinin ve yaşam araçlarının dar bir sermaye sınıfının elinde olduğu, her türlü ahlaki değere […]

Tem
7
2011

NGO’lar: Neoliberal küreselleşme çağının misyonerleri

Genel bir çerçevede neoliberal küreselleşmenin efendileri tarafından peydahlanıp-‘araçlaştırılan’ ve üçüncü dünya ülkelerinde faaliyet gösteren NGO’ların işlevinin kolonyalizmin başlangıç dönemindeki hristiyan misyonerlerin işlevinin benzeri olduğunu söylemekte bir sakınca yoktur. Başka türlü söylersek, NGO’lar, neoliberal küreselleşme çağının misyonerleridir. NGO’lara yapılan kaynak transferi birçok durumda çokuluslu şirketlerin mallarına pazar açıcı, dolayısıyla da bağımlılığı ve sömürüyü derinleştirici bir işlev […]