Tasfiye 31-Hakikatin Peşinde Asyalı Bir Ozan: Metin Önal Mengüşoğlu

Tasfiye Dergisinin şair-yazar Metin Önal Mengüşoğlu’nu anlattığı 31. sayısı çıktı.

 Dergide Metin Önal Mengüşoğlu’nun şairliğini, hikâyecilik ve romancılığını değerlendiren yazıların yanı sıra şairin düşünce ve sanat dünyasını değerlendiren, misyonunu tartışan yazılar yer alıyor.

 Mengüşoğlu’nun gençlik yıllarına ait daha önce yayımlanmamış fotoğraflarına da yer verilen sayı, Ahmet Örs’ün “Yorgun Yoldaşların Yılmaz Savaşçısı” adıyla şairi anlatan bir şiiriyle başlıyor. Enes Kuşçu ile Habil Sağlam’ın şairle yapılmış bir mülâkâtıyla devam ediyor sayı. Devletten ve sermayeden yana tavır koyanlar, kalıcı olamazlar. Onların saltanatı sığındıkları iktidarların ömrü miktarıncadır. İktidara sığınanlar iktidarların geçici olduğunu hatırlamalıdır. Sermayenin gölgesinde yaşayanlarsa mülkün el değiştiren karakterini unutmamalıdırlar. İktidar ve sermaye ölümlü ve geçicidir.” diyor Metin Önal Mengüşoğlu, dolu dolu söyleşinin bir bölümünde. 

 Asım Öz, “Usûl ve Esas: Düalist Mantığın Ötesi Örfün İhyası” başlıklı yazısında şairin düşünce dünyasının temellerini ve açılımlarını incelerken Mustafa Başpınar da “Vahiy Penceresinden Sanata Bakabilmek” adlı çalışmasında Mengüşoğlu’nun “Vahiy ve Sanat” adlı eserini tahlil ediyor. Süleyman Ceran da Metin Önal Mengüşoğlu’nun hikâyeciliğini “Asyalı Ozan’ın Öykü Evreni” yazısında ele alıyor.

 “Gür, Akışkan, Sarsıcı: Mengüşoğlu Şiiri” başlıklı incelemesinde Enes Malikoğlu, Mengüşoğlu’nun şiirlerine götürüyor okuyucuyu. Mehmet Sait Çakar da “Elaziz Örneği Üzerinden Türkiye Modernleşmesi Romanı: Yerler Mühürlendi” yazısında şairin bu çok katmanlı romanını ve romancılığını masaya yatırıyor. Ahmet Örs de, şiir tahlillerine Mengüşoğlu’nun “Babam, Köylüler ve Tren” şiiriyle devam etmiş. Son olarak Murat Soyak’ın “Metin Önal Mengüşoğlu’nun Edebî Şahsiyeti ve Eserlerinde Şehir Algısı” başlıklı geniş incelemesi yer alıyor Tasfiye’nin Mengüşoğlu sayısında.

 

Etiket(ler): , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın