YENİ EVREDE SENDİKALARIN MİSYONU

Sendikalar temelde kapitalist tahakküme meydan okumayı amaç edinen kurumlardır. İnsanın fiili köleliğine meydan okumak için gerçekleştirilen örgütlenmelerdir. Bu misyondan uzaklaşan örgütlenmelere artık sadece bir düşünce kulübü olarak bakılabilir.