Etiketli makalelere göz atma " İnsan ve Değerler Skalası –"
Ara
4
2021

İnsan ve Değerler Skalası – Sait Alioğlu

Dünyanın öznesi insandır. Bu özne olan varlığın isimlendirilmesine bakıldığında, iddia edildiği açıdan köken olarak ünsiyet ve nisyan kelimelerinin öne çıktığı görülür. ‘Ünsiyet’ ilişki kurmak; halleşmek, ‘nisyan’ ise unutmak olup, insanın dünyaya indikten sonra, öte âlemde Rabbine verdiği sözü unutması bağlamında değerlendirilebilir. Şöyle ya da böyle, sonuçta insan yaratılmışlar içerisinde nutk eden, yani konuşan,  konuşma melekesine […]