Rağbet güzele zenginedir dünyâda – Şair Âsaf

Şair Âsaf, devrini tenkit etmeye bahtsızlığından şikâyet ederek başlamaktadır. Ona göre bu bahtsızlığın sebebi, yeryüzünde hiçbir sûrette hüsn-i kabulün kalmadığıdır; o yüzden yeryüzünden göçmek isteyip felekleri mesken tutmak hülyâsındadır. Öyle bedbahttır ki şahine tuzak kuracak olsa, şansına kuzgun düşmektedir. Rağbet, güzellik ve zenginlik gibi maddi cihetlere yönelmiştir.

Uçsam dahi eflâk-i elest-ârâda

Yok hüsn-i kabûl sâha-i gabrâda

Kursam şâhine dâm kuzgun düşüyor

Rağbet güzele zenginedir dünyâda  

 

(Dîvan Edebiyatında Dini ve Sosyal Konulu Rübailer – Ali İhsan Öbek, İnsan Yay.)

Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın