Neoliberal faşizm

fasizm

Ahmet İnsel, Birikim Dergisinin Şubat-2013 sayısında “Neoliberal Devletçi Otoritarizm” başlıklı yazısında neoliberalizmin hedefinin devleti ortadan kaldırmak değil; devleti, toplumsal hareketlerin etkileme alanı dışına çıkarmak, bir anlamda devleti farklı bir şekilde özerkleştirerek yeniden ayağa kaldırmak olduğunu ifade ediyor.

Halkın seçimler yoluyla ortaya koyduğu tepkisinin etkileri en aza indirilmelidir. Özerk denetleyici kurullar, varlıklarını seçimler ve değişen iktidarlara rağmen sürdürmektedir. Dolayısıyla başka bir devlet biçimi “derinden” işlemeye devam eder.

Margaret Thatcher’ın “toplum yoktur” sözünün temsil ettiği yönetim biçimi insanların geleneksel dayanışma ağlarını parçalayarak doğrudan piyasanın hedefi haline getirilmesi sonucunu doğurur. Yatırımcı, üretici ve tüketici gibi bireylerden oluşan bir insan yığını ve bu yığını güdecek kurumlar var.

“Neoliberal ideoloji, bireyin piyasanın yasalarına boyun eğmesi gerektiğini kabul ettirmeye çalışırken, müttefiki olan muhafazakârlık da, hikmeti Tanrı’ya, Yaradan’a dayanan otoriteye baş eğmenin kadim nedenlerini bireye yeniden hatırlatıyor.” cümlesiyle İnsel, dinin iktidarlar tarafından Emevilerden bugüne nasıl işlevselleştirdiğine ışık tutuyor bir anlamda ve bugün egemenler elindeki hâlini değerlendirmiş oluyor.  

“Karşımızda, farklı biçimler altında genişleyen, güçlenen bir piyasacı otoritarizm var.” var diyen Ahmet İnsel’in tespitini her geçen gün etkisini yerel ve küresel ölçekte artıran kuşatma, yönlendirme ve müdahale biçimleri kanıtlıyor. Liberalizmin özgürlük vaadinin en nihayetinde piyasanın mutlak egemen özgürlüğü – bireyin kendini özgür sanması noktasına geldiği gerçeği ile karşı karşıyayız.

Piyasa karşısında kendini gerçek anlamda özgürleşmek isteyenler ise karşılarında polisi, orduyu, biraz daha küresel bir tehdit oluşturacaklarsa NATO’yu buluyorlar.

Propaganda biçimlerinin tahakkümü ayrı bir zihinsel otoritarizm üretirken piyasanın serbestçe işlemesini garanti altına alacak “operasyonel kurumlar”ın devlet(ler) elinde ileri derecede işlerlik kazanması piyasaya dönük devlet müdahalesine itiraz eden liberal teoriyi yeniden tartışmayı bize zorunlu kılmaktadır.    

Etiket(ler): , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın