Milyoner sayısı artıyor, yoksulluk azalmıyor

 
 
Ekonomik verilere göre Türkiye`de milyoner sayısının gün geçtikçe arttığı dikkat çekerken, son dönemde yapılan araştırmalar yoksulluğun da arttığını gözler önüne seriyor. OECD`nin açıkladığı raporda Türkiye dünyanın en yoksul 3 ülkesi arasında
 
Ekonomideki büyüme rakamlarına rağmen reel olarak Türkiye’de yoksulluğun arttığı bir gerçek. Millî gelir düzeyinde bir artma olabilir, ama bu iyileşme maalesef yoksullara yansımamaktadır. Türkiye’de zengin giderek daha zenginleşirken, yoksul da giderek daha fakirleşmektedir. Sınıflar arasındaki uçurum giderek daha da artmaktadır. Ekonomideki büyüme bu uçurumu kapamaya yetmemektedir. Son yıllarda derneklere başvuran yoksul sayısında ciddî bir artış söz konusudur.
 
TÜRKİYE EN YOKSUL 3 ÜLKE ARASINDA
Türkiye`deki ekonomik büyüme rakamları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporlarına yansımadı. OECD’nin açıkladığı `Bir Bakışta Toplum` raporunda Türkiye, dünyanın en yoksul üç ülkesi arasına girerken, gelir dağılımındaki eşitsizlikte ise Şili ve Meksika`dan sonra yine üçüncü olarak sıralanıyor. OECD bölgesinde ortalama yoksul nüfus oranı yüzde 11,1 iken Türkiye`de bu oranın yüzde 17 olduğu dikkat çekiyor.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçimler elindeki en büyük kozu olarak gösterilen büyüme rakamları OECD’nin raporuna yansımadı. Erdoğan sık sık Türkiye’deki ekonomik büyümeye ve alım gücündeki artışa dikkat çekerken, OECD’nin açıkladığı raporda Türkiye dünyanın en yoksul 3 ülkesi arasına girdi. Gelir dağılımındaki eşitsizlikte ise Şili ve Meksika’nın yanında yer aldı. “Bir Bakışta Toplum” raporunda OECD’nin sıraladığı en yüksek gelir eşitsizliğine sahip ülkeleri Şili, Meksika ve Türkiye olarak sıralandı. Rapora göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük istihdam oranına sahip ülke konumunda bulunuyor. Kıskanacağımız ülkelerin başında ise Slovenya geliyor.
 
OECD: GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZ
Rapora göre Türkiye, işsizlik ve yoksullukta ilk sıralarda geliyor. Çocuk eğitimine en az parayı biz harcıyoruz, kadınların doğurganlık oranında en yüksek ülkelerden biriyiz. Türkiye’deki ortalama ömür de tüm OECD ülkelerinden daha kısa. Bebek ölümlerinde ise facia yaşanıyor.
OECD’nin ‘Bir Bakışta Toplum’ raporuna göre en yüksek gelir eşitsizliği olan üç ülke: Şili, Meksika ve Türkiye.
 
Rapor şu tabloyu ortaya koyuyor: Gelirler eşitsiz: “Gini Katsayısı” ile ölçülüyor. Bu katsayıda “1” tam eşitsizliği, “0” tam eşitliği temsil ediyor. OECD’de bu katsayı 0.31 ortalamaya sahip. Şili 0.50, Meksika’da 0.48, Türkiye’de 0.41 ile “1”e en yakın, en bozuk ülkeler. Gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu ülkeler 0.24 ile Slovenya, 0.25 ile Slovakya ve Danimarka.
İstihdam düşük: OECD’de 2009 itibarıyla istihdam oranı ortalama yüzde 66.1 iken bu oran Türkiye’de yüzde 44.3 ile en düşük düzeyde. Bu, her yüz kişiden 44’ü çalışıyor veya iş arıyor, diğer 66’sı onlardan geçiniyor anlamına geliyor. Türkiye’ye en yakın ülke yüzde 55.4 ile Macaristan. En yüksek oran ise yüzde 79.2 ile İsviçre’ye ait.
 
İşsizlik rekoruna yakınız: Türkiye, 2009’da yüzde 14.3 işsizlik oranı ile yüzde 18.1’lik İspanya’dan birazcık daha iyi gözüküyor. OECD üyesi Güney Kore’de bu oranın yüzde 3.2, Hollanda’da yüzde 3.9 olması, Türkiye’nin durumunu daha net ortaya koyuyor.
 
Yoksullukta üçüncüyüz: OECD bölgesinde ortalama yoksul nüfus oranı yüzde 11.1, Türkiye’de yüzde 17, ABD’de yüzde 17.3, Meksika’da yüzde 21. Çek Cumhuriyeti yüzde 5.4 ile en iyi durumda.
 
Eğitime kaynak yok: Türkiye’nin 2007’de zorunlu eğitim için çocuk başına yıllık eğitim harcaması 1246 dolar. OECD ortalaması 8 bin 70 dolar iken Lüksemburg 16 bin 632 dolarla başı çekiyor.
 
Bebek ölümleri ürkütücü facia: Türkiye’de binde 17 olan bebek ölümü oranı (2008) binde 4.6 olan OECD ortalamasının üç katından fazla ve tüm OECD ülkeleri arasında bir numarada. Bu oran Lüksemburg’da binde 1.8.
 
En kısa ömür bizde: 1983 ve 2008 yılları arasında ortalama yaşam süresini en fazla arttıran ülke olan Türkiye’de 73.6 olan ortalama yaşam süresi, tüm OECD bölgesinde en alt sırada. Japonya 82.7 yıl ortalaması ile OECD bölgesinde ilk sırada geliyor.
 
BÜYÜME YOKSULLUĞU AZALTMIYOR
Öte yandan Cansuyu Derneği`nin yaptığı `Türkiye`de Yoksulluk Algısı“ adlı araştırma ise ekonomik büyümenin yoksulluğu azaltmadığına dikkat çekiyor.  Cansuyu Derneği tarafından 12 ilde nitel ve nicel verileri toplama tekniklerinin kullanarak gerçekleştirilen araştırma, yoksulluğun Türkiye`deki genel görünümü ve sonuçları hakkında detaylı bir tablo sunuyor. Araştırma kapsamında sorulan `Son bir yılda ekonomik durumunuzda nasıl bir değişim yaşandı?` sorusuna katılımcıların yüzde 51,7`si `aynı gelir düzeyini muhafaza ediyorum`, yüzde 32,4`ü ise `ekonomik durumunun son bir yıl içinde kötüleşti` yanıtını verdi. Ekonomik durumunda son bir yıl içinde iyileşme olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 15,9`da kaldı.  Belediyelerin yardımları yoksulluğu azaltma özelliği taşımıyor. Sadece günü kurtarma mantığı hâkim. Uzun süreli olursa tembelleştirme söz konusu olabilir. Gelişmiş pek çok ülkede de yoksulluk giderek artıyor.
ÖZGÜN DURUŞ
Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın