Metin Yüksel çizgisinin tanıklığı sürüyor

metin

Metin Yüksel kaybedilmek, yok edilmek istenen bir damardır.

Metin Yüksel’i öldürmek, onu ortadan kaldırmak isteyenler İslam’ın insanlar için, halklar için kurtuluş çağrısını, sesini kısmak, yok etmek istediler.

Metin Yüksel’i ortadan kaldırmak isteyenler, onunla sembolleşen adalet ve özgürlük meşalesini söndürmek istediler.

Metin Yüksel, yaralı ve ürkek bir ümmetin gözü pek önderliğini inşa etme çabasındaki bir yiğit olarak şehadete ulaştı.

Bugün, Metin Yüksel’in şehadeti sürüyor. Metin Yüksel çizgisinin tanıklığı sürüyor.

Onun bıraktığı mücadele ve kavrayış mirası şehadetin yaşamın her adımında, her alanında gerçekleşmesi gerektiğini öğretiyor bizlere.

Ayağa kalkamayan ümmetin elinden tutmaktır şehadet, öğrendik.

Zulüm ve sömürü kıskacında can çekişen halkların elinden tutmaktır şehadet, öğrendik.

Ülkelerimizi kuşatan, çevreleyen, yaralayan, geleceğimizi vuran emperyalistleri kovmanın, sökmenin mücadelesidir şehadet, öğrendik.

Yeryüzünün her bir noktasındaki mustazafların kurtuluş sancağı olmaktır şehadet, öğrendik.

Metin Yüksel’i ortadan kaldırmak isteyenlere inat Şehidin şehadeti yolumuzu ışıtmaya devam ediyor.

Metin Yüksel örnekliği adanmışlığın yüzakı olarak yolculuğumuza rehberlik ediyor.

Şunu açık bir şekilde görüyoruz ki Metin Yüksel’in şehadeti Kudüs’ü, her bir coğrafyadaki Kudüsleri özgürleştirmenin adıdır.

Onun şehadeti, dilleri, kimlikleri, coğrafyaları inkâr edilen halklarımızın yanında durma iradesidir.

Metin Yüksel’in şehadeti kapitalist çarkların sömürüsünde köleleşenler için fekku ragabe/kölelere özgürlük feryadıdır.

Metin Yüksel’in şehadeti Uzak Asya’dan Ortadoğu’ya halklarımızın var olma çabasının adıdır.

En büyük ibadet hakkı müdafaa etmektir!

Sınıfsız, sınırsız İslam toplumuna doğru!

Şehadet bir çağrıdır, tüm nesillere ve çağlara!

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın