Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm

 

Bilgi Üniversitesi Yayınları arasında çıkan kitap 10 makaleden oluşuyor. Türkiye’nin yaşadığı neoliberal dönüşümü değişik yönlerinden ele alarak izah etmeye çalışan makaleler birbirini tamamlar mahiyette.

Özellikle küresel eşzamanlılığın bir yansıması olarak 1980’den bugüne uzanan neoliberal politikaların 12 Eylül askeri darbesinden AKP iktidarına uzanan süreci makalelerde farklı yönleriyle ele alınıyor.

Kamuda yaşanan dönüşümün kamu emekçilerine yansımasından küresel kartellerin IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığıyla dayattıkları tarım politikalarına; oradan finans kapitalizminin Türkiye’yi yeni sömürü alanı olarak görmesine kadar neoliberal dönüşümün can alıcı tarafları masaya yatırılırken düzenleyici kurulların ekonomiyi küresel ve yerel sermaye çevrelerinin arzularına matuf bir şekilde nasıl özerkleştirdiği okuyucuya gösterilmek isteniyor.

Neoliberal dönüşümün sermaye ve emek çevrelerindeki karşılıkları da kitabın can alıcı vurgularından. 1980’den sonra emekçilerin emek üretimi ile ücretleri arasında aşırı açılan makasın kapitalizmin krizini aşmada tercih edilen bir yöntem olduğu, buna karşı ise emek hareketinin güçsüzleştirilme politikaları tartışırken yeni bir muhalefetin oluşturulabilme imkânları ele alınıyor.

Neoliberal politikaların yılmaz savunucusu AKP’nin siyaset biçimleri de kitabın temel konularından biri.

Nergis Mütevellioğlu ile Sinan Sönmez’in derlediği kitapta yer alan isimler ve makale başlıkları şöyle:
1- Bir Çevrimin Yükselişi Aşamasında Türkiye Ekonomisi – Korkut Boratav

2- Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönüşüm Politikaları ve Etkileri – Sinan Sönmez

3- Türkiye’de Kamu Kesiminde Neoliberal Dönüşüm – Hale Balseven-İzzettin Önder

4- Finans Çağında Eklemlenme Kalıpları: Neoliberal Küreselleşmenin Çevresel Bir Ekonomisi Olarak Türkiye Örneği – Erinç Yeldan

5- Türkiye Emek Piyasasında Neoliberal Dönüşüm – Nergis Mütevellioğlu-Sayim Işık

6- Neoliberal Piyasa ve Muhafazakâr Aile Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği – Gülay Toksöz

7- Neoliberalizmin Türkiye’ye Siyasal Etkileri Üzerine Değerlendirmeler ve Tartışma Ögeleri – Raşit Kaya

8- Türkiye’de Devletin Dönüşümü: Parlamenter Popülizmden Piyasa Despotizmine – Sonay Bayramoğlu Özuğurlu

9- Neoliberalizmin Krizi ve AKP’nin Yükselişi – Faruk Ataay-Ceren Kalfa

10- Türkiye’de Muhalefet Krizi: Ulusalcılık, Örgütlü Emek Hareketi ve Sol – Metin Özuğurlu

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın