İçimizden Haticeler, Meryemler çıkmalı!

8-mart-hilal-cetin-01

Hilal Çetin, TOKAD İstanbul İl Temsilciliğinde “Toplumsal Hayatta Mü’min Kadın” başlıklı bir seminer sundu.

İnsanın olduğu her yerde ezmenin, eşitsizliklerin var olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Hilal Çetin, kadınla ilgili olarak farklı kültürlerde menfi yaklaşımlar olduğunu vurguladıktan sonra “İncil’de Meryem hakkında olumlu bir şey yok. Bizim kültürümüzde de kadın mel’un bir varlık. Tevrat’ta da öyle. Tevrat’tan daha kötüsü var. Maniheizm Havva ve soyunu cehennemlik görüyor. Kur’an’ın bakış açısını yakalayan yok. Ama müntesiplerinin durumu farklı tabi.” diye konuştu.

Kur’an’ın indiği ortamın kadınlarla ilgili ayetleri anlamada son derece önemli olduğunu, yerleşik kuralların bir çırpıda kesilip atılmadığını ifade eden Hilal Çetin, Türklerde kadının değerli olduğunun anlatıldığını ancak Kutadgu Bilig’de kız çocuğu için en iyi olanın onun hiç doğmaması gerektiğinin vurgulandığını söyledi ve Kur’an’da doğrudan yüzde yüz eşit varlıktan bahsedildiğini, yaratılışın aynı özden olduğunun vurgulandığını belirtti.

Sözlerini “Kadına ilişkin roller her zaman belirlenmeye çalışılırken erkeklerde bu roller çok keskinleştirilmiyor.” diye sürdüren Hilal Çetin,  “Adil bir ilişki biçimi geliştirebilmeliyiz. Aileyi asla feda edemeyiz ama feminist kuramı da tümden reddedemeyiz. Sağlıklı bir eleştiri yapmalı ve müslüman olarak başka bir anlayış inşa etmeliyiz.” diye konuştu.

Kadınların inanılmaz bir beceri ve çalışkanlık içinde olmalarına rağmen olmaları gereken yerde olamadıklarını, İslami hareketin kadına dair söylenilenlerin biraz farklı halini (kermeslerde koşturmak ve benzeri gibi) kamusal hayata taşıdığını (kermes gibi), başka ve öncü bir rolü onlardan esirgediğini savunan Hilal Çetin, örnek olarak ilahiyatlarda kadın hocaların tefsir anlattığında hazmedilememesini verdi.

“İmam-devlet başkanı-âlim olamayacak kadın rolünden Kuran’ın kadın rolüne geçmeliyiz.” diye konuşan Hilal Çetin, Kur’an’da kadının zayıflığına herhangi bir vurgunun olmadığını söyledi ve “Allah kadınları daha çok seviyor; merhametli olanı, çalışanı, didinenleri sevdiği ve karşılıksız çalıştıkları için!” dedi.

Kur’an’daki kadın kahramanlardan bahseden Hilal Çetin sözlerini,  “Âdem’in zaafı varsa Havva’nın da zaafı var. İnsan neyse kadın odur.  Hacer çok önemlidir. Ezilen herkesin temsilcisidir; siyah, kadın ve köledir. İkinci sınıf olmanın her boyutunu taşır. Hacer’de çaresizlik psikolojisini göremezsiniz ancak gelenekteki İsmail anlatısında Hacer’e rol verilmiyor. Hayatlarını her şeyiyle yapıp devam ettiren kadınlarla yani Hacerlerle, hiçbir şey üretmeden dayatılanı kabul edip, tüketerek yaşayan modern kadını karşılaştırın!” diye sürdürdü ve Âsiye’nin Musa’yı büyüten ve Firavuna karşı durabilen bir kadın olduğunu vurguladı.

Allah’ın devrimi Meryem üzerinden gerçekleştirdiğini, kadınların mescide girmelerinin bile yasak olduğunu, Meryem’in bunu yıktığını hatırlattı ve Kur’an’da İsa peygamberin “Meryemoğlu” diye annesi üzerinden anıldığının altını çizdi.

Melike Belkıs’ın devlet başkanı kişiliğiyle olumlu bir örnek olduğunu, Hz. Hatice’nin Allah Resulünü koruyup kolladığını ve davayı yarına taşıdığını, O’na yoldaşlık yaptığını söyledi ve Hz. Hatice’nin yoksul öldüğünü, bütün varlığını mücadeleye adadığını, zenginlikten yoksulluğa düştüğünü vurguladı.

Kadın ve erkeğin cefakâr olmasının önemli olduğunu, bu sorumluluğu hepimize vahyin yüklediğini ifade eden Hilal Çetin, konuşmasını “İçimizden Haticeler, Meryemler çıkmalı!” diyerek bitirdi.

Haber: Melike Belkıs Örs

HİLAL

Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın