1 Mayıs: Adalet ve Özgürlük İçin Direniş!

14

İnsanlığın hak, adalet ve özgürlük mücadelesinde önemli sembollerden biridir 1 Mayıs.

 İnsanlığın 1 Mayısı vâr etme nedenleri bugün daha da çoğalarak varlığını sürdürüyor.

Kölelik yaşamın her alanına yayıldı.

Kötülük dünyanın dört bir yanında…

Zulüm ve sömürü küreselleşiyor, el atmadık alan bırakmıyor.

Saldırılar, işgaller alabildiğine sürüyor.

İşçiler ölüyor, sermaye daha da azgınlaşarak büyüyor.

Çocuklarımız inşaatlarda, preslerde can veriyor; mevsimlik işçiliklerde eziliyor.

Son 10 yılda 11 binden fazla emekçi, iş cinayetlerinde can verdi. On binlercesi meslek hastalıklarına yakalandı; kimi öldü, kimi yaşam mücadelesi veriyor.

Asgari ücretliler, güvencesiz çalışanlar, karın tokluğuna işe koşturulanların sayısı artıyor. 7 milyona yakın asgari ücretli, ailesini sefalet ve yokluk ücretiyle geçindirmeye çalışıyor. Bir o kadar emekçi ise asgari ücret bile alamıyor. Hükümet, bütün teşvikleri sermayeye verirken emekçileri koruyup kollayan kimse yok!

Taşeron sistemi hayatın bütün alanlarına yayılmış durumda. Devlet ve hükümetler sermayenin bekçiliğini yapmak için çırpınırken her geçen gün emeği daha da sıkboğaz ediyor.

Yollar, köprüler, hastaneler satılıyor; eğitim piyasalaştırılıyor. Kamusal hizmetler ranta aktarılırken halkın sosyal hakları tırpanlanıyor.

İnsanlar gelecek endişesiyle ürkek ve tedirginler. Örgütlülük parçalanıyor. 12 Eylülün neoliberal faşizmi AKP hükümetiyle gürbüzleşiyor.

Küresel kapitalizm dünyanın her bir yanını savaş alanına çevirmiş durumda. Ortadoğu tam bir yangın yeri. Emperyalistlerin oyunları Ortadoğu halklarını ateşlerde kavuruyor. Son kurban Suriye halkının acıları içimizi parçalıyor. Yerli zalimlerle küresel operasyonlar arasına sıkışan halklar nefessiz bırakılıyor.

Batı kapitalizminin jandarması NATO ülkelerimizde at koşturuyor.

Afgan halkını bombalıyor, Libya’yı yağmalıyor, Irak’ı ateşlere atıyor, Suriyede tezgâhlar kuruyor.

Malatya’da füze kalkanı, güney şehirlerimizde patriotlar, İzmirde kara üssü, İncirlikte katil ABD üssü…

Halkımız bir yandan yoksulluğun, bir yandan fıtri ve dini yok saymaların pençesinde kıvrandırılıyor.

Başörtüsü yasağı iktidarların elinde bir malzemeye dönüşerek varlığını sürdürüyor.

Milyonlarca işsiz, asgari ücretli, düşük gelir gruplarına ait insanımız hayatta var kalma mücadelesi içinde.

Bankalar insanların yollarını kesmiş birer canavar! Büyük sermaye çiftçiyi, esnafı yutuyor, kimseye hayat hakkı tanımıyor.

Rekabetçi politikalar, piyasacı anlayışlar eğitimden sağlığa, 2-B arazilerinden kentsel dönüşüme; yol köprüözelleştirmelerine kadar hayatı parsellemiş durumda.

Çoğalan kötülüklere karşı referansını vahiyden alan bir kurtuluşçağrısıyla 1 Mayısta yine meydanlardayız.

“Küresel Kapitalizme Karşı Küresel İntifadaçağrısıyla bir kez daha dünya halklarının, ezilenlerin vicdanlarıyla buluşuyoruz.

Şunu herkes bilsin ve duysun ki zulüm ve sömürü vâr oldukça adalet ve özgürlük mücadelemiz sürecektir!

Her ne olursa olsun, her vesilesiyle meydanlarda, konferans salonlarında, Kur’an halkalarında, kitap ve dergi sayfalarında; yani hayatın bütün alanlarında olacağız. İradelerimizi Allah’a kulluk ekseninde özgür dünyalar için örgütleyeceğiz.

Bugün burada, başka şehirlerde, başka ülkelerde adalet taleplerini haykıran halklarla birleşen sesimiz gün geçtikçe daha da çoğalacak ve “küresel intifada” seline dönüşecek!

Yaşasın Zulme, Sömürüye, Adaletsizliğe Başkaldıran Halklar!

Yaşasın Küresel İntifada!

Yaşasın İslami direnişimiz!

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın