Paran Kadar Sağlık-Türkiye’de Sağlığın Ticarileşmesi

Paramız kadar sağlık isteyebileceğimiz zamanlardayız. Dünyanın ve Türkiye’nin neoliberal dönüşümü son 30 yıldır her alanda insandan kısılarak kapitalist süreçlere akan bir rejim oluşturdu. Sosyal devletin sorumluluğu olması gereken hatta anayasa ya da uluslararası sözleşmeler gibi temel hukuki metinlerde hala yer… Devamını oku…

Nedir Neoliberalizm ve Nasıl İşler?

Neoliberalizmin en temel özelliği (finansal) piyasanın buyruklarını dayatmak amacıyla yurtiçindeki süreçte devlet gücünün sistemli kullanımıdır ve bu, uluslararası ölçekte “küreselleşme” tarafından yeniden üretilmektedir. (…) Neoliberalizm, kapital(izm)i korumak ve emeğin gücünü azaltmak amaçları doğrultusunda gelişen, kapitalizme özgü bir örgütlenmedir. Bu örgütlenme… Devamını oku…