Etiketli makalelere göz atma " Mutlakçılık Açmazı ve Postmodernizm Yutturmacası"
Haz
19
2012

Mutlakçılık Açmazı ve Postmodernizm Yutturmacası

Tepkisellik, konjonktürün kölesi olmaya mahkûm. Duruşunu çağın tinine uydurmak daima. Ya da çağın tinine ayrıksı durmak için güçsüz, ucuz muhalefetlerin dünyasından dirayetsiz yeni dünyalar kurmak… İkisi arasında kayda değer bir fark görünmüyor. Her iki tavır da evrenselliğini,-varsa- orijinalitesini,daha baştan kendi içinde boğuyor,yok ediyor. Tepkisellik, serbestiyet zamanlarında belirsizliğin rüzgârında savrulup gidiyor. Paradigma muhkem olamayınca esasında paradigma […]