Ezilenlerin Pedagojisi ve Eğitimde Öğretmen Öğrenci İlişkisi – İrfan Sincar

Tarih, bir avuç insanın çoğunluklar üzerindeki tahakkümlerinin, baskılarının örnekleri ile doludur. Tarihi kesitler ezenlerin halk yığınlarını sömürme ve onları insandışılaştırarak kendilerine köle yapmalarının döngüsüdür adeta… Zaman zaman, bu döngüyü kırma, tarihi akışı değiştirme gayretlerine tanık olsak da, bu durumun evrenselleştiğine… Devamını oku…

“Vahyin mesajını ezilenlerin evlerinde, çalıştıkları fabrikalarda, terlerinin düştüğü tarlalarda birlikte okumalıyız.”

TOKAD’DA “EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ” KİTABI SEMİNERİ “Vahyin mesajını ezilenlerin evlerinde, çalıştıkları fabrikalarda, terlerinin düştüğü tarlalarda birlikte okumalıyız.” TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği) yeni seminer dönemine Paulo Freire’nin “Ezilenlerin Pedagojisi” adlı kitabına genel bir giriş çerçevesinde gerçekleştirilen programla… Devamını oku…