Devlet, bir kavmi soyup sonra da fermâyişdir – Şâir Âsaf

Şair Âsaf’a göre devlet kuru bir süsten, tantana ve debdebeden ibarettir. “Mesned-i saltanat” olan sultanlık makamı ise, bir kavmi soyup soğana çevirdikten sonra onu sömürmek için vardır.  Devlet denilen bir kurı ârâyişdir Bir tantana bir debdebe-i fâhişdir Ol mesned-i saltanat… Devamını oku…