Müsamaha değil; başörtüsüne şartsız sınırsız özgürlük!

29 İmzalı Ortak Bildiri: Müsamaha değil, başörtüsüne şartsız, sınırsız özgürlük!
Başörtüsü toplumumuzda yüzyıllarca kadınlarımızın geleneksel kıyafetinin ve İslam’a mensubiyetin ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve taşınmıştır.
Birinci dünya savaşının işgal günlerinde halkın gayretini ateşleyen; ismet-i harimimize, başörtüsüne uzanan zorba eller olmuş, kadınlarımızın başındaki başörtüsü istiklalimizin sembolü kabul edilmiştir.
Ancak Cumhuriyet sonrası Kemalistlerin “kılık kıyafet devrimi” adı altında topluma batı tarzı giyimi dayatmaları ile halk; gericilik sembolü “başörtülüler” ve ilericilik sembolü “cumhuriyet kadınları” gibi bir ayrımla karşı karşıya gelmiştir.
Başından itibaren bu fitnenin müsebbibi olan “Kemalist” zihniyet, “başörtüsü yasağı”nın sahibi, uygulayıcısı ve sorumlusudur.
Başörtüsü yasağı bir devlet politikası haline dönüşmüştür ve devletin yasakçı doğası ile hesaplaşılmadan ve topyekun bir özgürlük alanı açılmaksızın tüm tezahürleriyle ortadan kalkması mümkün değildir.
Bu noktada şunun altını kalınca çizerek bir kez daha belirtmek istiyoruz ki;
Başörtüsü mücadelesi “Başörtüsüz”lere karşı değil, devlet zorbalığına karşı yürütülen bir direniştir.
Başörtüsü direnişi İslam’ın “Adalet” hedefinin biz Müslümanlara yüklediği tarihsel sorumluluğumuzdur ve ülkemizde verilen Hak ve Adalet mücadelesinin bütünlüğü içinde anlamlıdır.
Başörtüsünü savunmak herkesin kendi kimliği ile var olabilmesi ve kendini ifade edebilmesini savunmaktır.
Başörtüsünü savunmak kadını meta haline getiren azgın sermayeye karşı emeği, devlete karşı insanı savunmaktır.
Başörtüsü mücadelesi herhangi bir parti, cemaat ya da genel anlamda “dindarlar”ın “rahatlatılması”nın değil daha adil ve yaşanabilir bir ülkenin inşası mücadelesidir.
Bu noktada başörtüsünün partiler arası bir medya malzemesi haline dönüştürülmesini reddediyoruz.
Son günlerde başörtüsünün, YÖK gibi 12 Eylül artığı bir kurum üzerinden tartışılmasını ve bunun sadece bir öğrenci sorunu olarak daraltılmasını, dolayısı ile ağza bir parmak bal çalmak anlamına gelen rüşvet-i hukuk tavrını kabul etmemiz mümkün değildir.
Bu vesile ile şunu özelikle vurgulamak istiyoruz ki; YÖK aracılığıyla birer kışlaya çevrilen üniversitelerdeki özgürlük sorunu salt başörtüsü serbestliği ile geçiştirilemez.
Diğer özgürlüklerin rağmına “Başörtülü öğrencilere” verilen bir devlet imtiyazı görüntüsünü kabul etmemiz, temel hak ve özgürlüklerin bu görüntü arkasında anlamsızlaştırılarak bir lütuf halinde kamuoyuna sunulmasını onaylamamız mümkün değildir.
Bizler ne YÖK ne de başka bir devlet kurumundan tolerans ya da göz yumma bekliyoruz.
Talebimiz ve hedefimiz Başörtüsünün hayatın her alanında ve hiçbir önkoşulsuz tamamen serbest olmasıdır.
“Hizmet alan-hizmet veren” ya da “öğrenci-çalışan” veya başka bir ikilem yaratılarak ve başörtü özgürlüğünün bu denklemlere sıkıştırılarak tartışılmasını dahi kabul etmiyor, bu hak gaspının tamamen iade edilmesi konusundaki net taleplerimizin bulandırılması çabalarını reddediyoruz.
Ve bu hakkımızı “devletin gözüne giren”ler ya da “müsamaha edilenler” olarak değil, Tevhid ve Adalet mücadelesini tüm toplum için kazanan Müslümanlar olarak elde edeceğiz.
Bu vesile ile tüm halkımızı artık inisiyatif almaya örgütlenmeye ve taleplerini yüksek sesle dillendirerek fincancı katırlarını ürkütmeye çağırıyoruz.
DESTEK VEREN PLATFORMLAR VE STK’LAR

Afyonkarahisar Hak ve Özgürlükler Platformu

Akyazı Başörtüsüne Özgürlük Platformu

AKDER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği)

ALDAP (Alanya Dayanışma Platformu)

ANÇED (Alanya Çevre Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği)

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu

Antalya Özgür-Der Temsilciliği/ Başörtüsü Platformu

Beşiktaş Din Görevlileri Derneği / İstanbul

Bilecik/ Bozüyük Başörtüsü İnisiyatifi

Bursa Mazlumder Şubesi/Başörtüsü Platformu

Derin Düşünce Ekibi (derindusunce.org)

Diriliş Saati Dergisi / Adapazarı

Heda-Der / Konya

İdkam – İslam Dünyası Araştırmaları Merkezi / İstanbul

İlim ve Hikmet Vakfı /Sakarya

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Kur’an Nesli Kültür Merkezi

Küçükçekmece Özgür-Der Temsilciliği / İstanbul

Özgür Yazarlar Birliği

Özgür Eğitim-Sen (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

Özgür Eğitim-Sen Tokat İl Temsilciliği

Ribat Eğitim Vakfı Adapazarı Şubesi

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu

Sakarya Dayanışma Derneği / Adapazarı

Sakarya Gönüllü Eğitimciler Derneği

Tasfiye Dergisi

TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği)

Vahdet Vakfı Adapazarı Çalışma Kolu

Van Hak ve Özgürlükler Platformu
Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın