İsrail’in Nekbesi Yaklaşıyor! Nakba of Israil is Coming Soon!

nekbe

Değerli arkadaşlar,

Bugün Filistin halkı için, bütün İslam ümmeti için Nekbe günü.

Bildiğiniz gibi küresel emperyalizmin himayesinde 14 Mayıs 1948’de Siyonist İsrail bağımsızlığını ilan etti.

İşte bu tarihin hemen bir gün sonrası Filistin halkı için Nekbe; yani büyük felâkettir; Filistin’den, Kudüs’ten sürülmektir.

Kıymetli dostlar,

Kudüs’ten, Filistin’den sürülen sadece milyonlarca Filistinli değildir. Bütün bir ümmet emperyalistlerce Kudüs’ten çıkarılmıştır. Mescid-i Aksâ esir düşmüş, İslam ümmeti mağlubiyetlere, acılara teslim olmuştur.

İşte Nekbe günü bütün bu acıların sembolüdür. O gün evlerinden sürülen Filistin halkı, anahtarlarını yanlarına almış, Filistin’e, Kudüs’e dönecekleri günün sevdasıyla, türlü zorluk ve belalara göğüs gererek yaşamaya başlamıştır.

Bu ayrılık, büyük bir mücadelenin de başlangıcı olmuştur aynı zamanda.

İntifadaya dönüşen mücadele her geçen daha da büyümüş, azgınlaşan Siyonist İsrail’e karşı direniş adım adım yükselmiştir.

Şeyh Ahmet Yasinler, Abdülaziz Rantisiler, Fethi Şikakiler, Muhammed Durralar bu direnişin sembollerinden, ümmetin öncülerindendir.

Dostlar,

Bugün küresel emperyalizm İsrail’i ileri karakolu olarak Ortadoğu halklarının ve İslam ümmetin kalbine bir hançer gibi saplamıştır.

İsrail bu dünyada zulmün, vahşetin, işgalin, katliamın adı olmuştur.

Değerli arkadaşlar,

İsrail nasıl zulmün adı olduysa Kudüs ve Filistin de direnişin, mücadelenin adı ve sembolleri olarak bütün ezilen halkların adalet ve özgürlük talebinin meşalesi olmuştur.

Arkadaşlar,

Ümmetin acıları maalesef bitmiyor, her geçen gün daha da çoğalıyor. Nekbelerimiz, felaketlerimiz artık sıradanlaşıyor.

Irak, Afganistan, Suriye, Filistin, Çeçenistan, Arakan… O kadar çok acı ve felaketle iç içeyiz ki…

Bugün zalim emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri hayatı İslam ümmetine zindan etmek için yapmadıklarını bırakmıyor.

Ortadoğu her geçen gün daha da yanıyor. Suriye’de tutuşturulan ateş her geçen gün daha da büyüyor.

Fitne alabildiğine yaygınlaşıyor.

Zalim İsrail ve onun hâmîsi katil Amerika’ya karşı durması gereken Müslümanlar birbirlerini boğazlamakla meşgul.

Ortadoğu ülkelerinin yöneticileri küresel efendilerine hizmette yarışırken Türkiye hükümeti Suriye politikalarıyla vahim hatalara davetiye çıkarıyor, Amerika’yı, NATO’yu kendi ağzıyla alenen Suriye’ye müdahaleye davet edebiliyor. Memleketi NATO üs ve karargâhlarıyla doldururken diplomatik ve ekonomik ilişkilerde Siyonist İsrail’le bahar havası içine giriyor.

Değerli arkadaşlar,

Bugün Nekbe günü. Filistin halkının Kudüs’ten, Filistin’den sürgün edilişinin yıl dönümü. Üzülerek söylüyoruz ki bugün bütün bir Ortadoğu, Nekbe gününü yaşamaktadır. Büyük bir talihsizlik, büyük bir felaket ümmetin üzerinde dolaşıp durmaktadır.

Ey Kudüs sevdalıları, ey intifadanın dostları!

Felaketler ne kadar büyük olursa olsun, eğer direnişin azim ve kararlılığı içinde olursak Allah’ın izniyle felaketlerimiz kurtuluşa dönecek, Kudüs özgürlüğe kavuşacak, zalim ve katil Amerika ve İsrail’in nekbesi, yok oluşu yaklaşacaktır.

Kahrolsun İsrail!

Kahrolsun Amerika!

Yaşasın Kudüs, Yaşasın İntifada!

Yaşasın İslami direnişimiz!

TOKAD

Etiket(ler): , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın