Doğu-Batı Ankara Buluşması

 

Doğu-Batı Ankara Buluşması (8-9-10 TEMMUZ 2011)

  • TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN SİLAHLARIN SUSMASI GEREKİR
  • DOĞU BATI KARDEŞLİK PLATFORMU ANKARA BULUŞMASININ SONUÇ BİLGİRDESİ KAMUOYUNA AÇIKLANDI
  • BİLDİRGEDE KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN SİLAHLARIN BIRAKILMASI VE TOPLUMSAL BİR AF GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
  • BİLDİRGEDE ŞEYH SAİD, SAİD-İ NURSİ VE SEYYİD RIZA GİBİ ÖNEMLİ ZATLARIN MEZAR YERLERİNİN AÇIKLANMASI İSTENDİ

 ANKARA- Doğu Batı Kardeşlik Platformu’nun Ankara Buluşmasının sonuç bildirgesi eski Meclis binası önünde kamuoyuna açıklandı. Platform sözcüsü Hasan Ünal’ın okuduğu onuç bildirisinde, ana hatlarıyla ırkçı söylemlerin terkedilmesi ve toplumsal barışın sağlanması için silahların bırakılması ve kapsamlı bir affın gerektiğine dikkat çekildi.

Doğu Batı Kardeşlik Platformu’nun 3 gün boyunca ÇASGEM’de gerçekleştirdiği Ankara Buluşması sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Platform sözcüsü Hasan Ünal’ın okuduğu bildirgede kapsamlı toplumsal bir affın gerekli olduğu kaydedilerek Şeyh Said, Said-i Nursi, Seyyid Rıza gibi önemli şahsiyetlerin ve bunların arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanması istendi.

Devletin din üzerindeki hegemonyasının son bulması gerektiğini belirten Ünal, Diyanet İşleri’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini, etnik ve bütün dini farklılıkların, kültürlerin yaşama hakkının korunması bunun da anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Kürt sorununun her kesimden 60 bin insanın ölümüne, onbinlercesinin yaralanmasına neden olduğunu belirten Platform Sözcüsü Hasan Ünal, korku ve baskının neden olduğu göç gibi durumların tekrar yaşanmaması, ekonomik kayıpların büyümemesi için soruna sağduyulu yaklaşmanın şart olduğunu sözlerine ekledi.

Doğu Batı Kardeşlik Platformu’nun Ankara Buluşması Sonuç Bilgirgesi şu maddelerden oluşuyor:

1– Karşılıklı güven ortamının oluşması için on yıllardır bölgedeki tüm hukuk dışı uygulamaların ve faili meçhullerin aydınlatılması amacıyla araştırma komisyonları aktif hale getirilmeli ve alınan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

2– Ülkenin her yerinde etnik vurgu içeren, tek tipçi, dışlayıcı anlamlar içeren Andımız, Gençliğe Hitabe gibi metinler kaldırılmalıdır.

3– Türk etnik kimliğine vurgu yapan vatandaşlık tanımı yerine  yeni anayasada her kesimi kuşatan yeni bir anayasal vatandaşlık tanımı yapılmalıdır.

4– Koruculuk sisteminin kaldırılması, oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmek için her türlü destek ve rehabilitasyon çalışması sağlanmalıdır.

5– Etnik ve din temelindeki  bütün farklılıklara kendi kültürlerini yaşatma hakkı tanınmalı ve anayasal güvence altına alınmalıdır.

6– Anadilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalı, gerekli alt yapı çalışmaları ivedilikle desteklenmelidir.

7– Yapılacak yeni anayasada ideolojik, militarist ve tek tipçi devlet anlayışından  vazgeçilmeli, millet iradesinin önündeki her türlü vesayet  kaldırılmalıdır.

8– Devletin din üzerindeki hegemonyasının kaldırılmalı ve Diyanet teşkilatı özerk hale getirilmelidir.

9– Yeni Anayasada çoklu hukuk sistemi yer almalıdır.

10– Bölgeye sosyal ve ekonomik yatırımlar artırılarak bölgeler arasındaki  dengesizlik kaldırılmalıdır.

11– Yüzyıllardır kullanıldığı halde cumhuriyet döneminde   değiştirilen yer isimlerinin iadesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

12– Toplumsal barışın kalıcılığının sağlanması için bütün silahlar susturulmalı ve ayrıca kapsamlı siyasi bir af çıkarılmalıdır.

13– Şeyh Said, Said-i Nursi ve Seyyid Rıza’ nın mezar yerleri açıklanmalı,  İstiklal Mahkemeleri ile ilgili devlet arşivleri açılmalıdır.

14– Doğu Batı Kardeşlik Platformu olarak 81 İlde, İl STK Platformlarının oluşması için Türkiye ‘nin 7 bölgesinde seri toplantıların yapılması hedeflenmektedir.

15– Platform olarak, bundan önce alınan ve bundan sonra alınacak tüm kararların, kamuoyuna açıklanan tüm öneri ve isteklerimizin takipçisi olacağız.

Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın