Amaç siyasal bir direniş hattı oluşturmak

6 yıldır başörtüsü eylemleri düzenleyen Platformlar, Bursa Buluşması’nda “Adalet ve Özgürlükler Platformu” ortak paydasında mücadeleye devam kararı alırken, sonuç bildirgesinde özgürlük meselesini bütün olarak ele aldıklarını deklare ettiler

10. İstişare Buluşması’nı Bursa’da gerçekleştiren Platformlar, 6 yıllık tecrübeyi değerlendirdikten sonra yapılanmasının amaç ve hareket yöntemini tüzük mahiyetinde bir “Çalışma Yönergesi” hazırlayarak netleştirdi. Platform temsilcileri, haftalık ve aylık eylemlerde her türlü haksızlığa karşı tavır sergilendiği tespitini yaparak ortak payda olarak Adalet ve Özgürlükler Platformu adını aldılar.
11 farklı platform ve kuruluşun dâhil olduğu Adalet ve Özgürlükler Platformu, Bursa Buluşması’nda amaç ve ilkelerini, çalışma usülü de tespit ederek, gerekli yapılanmayı tesis etti.
Görüşülen gündem maddeleriyle ilgili olarak ise Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde ortak bir sonuç bildirgesi hazırlandı.
İslam’ın adalet hedefini herkes için gözeteceğiz
Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Akyazı, Bursa, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Tokat ve Van’dan platform ve kuruluşların yer aldığı çatıda amaç ve ilkeler şöyle ifade edildi:
“Adalet ve Özgürlükler Platformu gönüllülük esası etrafında bir araya gelen, bağımsız yerel platformların çatı organizasyonudur. İslam’ın Adalet hedefini gözeterek; dini, mezhebi, ideolojik görüşüne bakmaksızın, her birey ya da toplumsal gurubun Hak ve hukukunu kim tarafından ve nereden gelirse gelsin, her türlü zulüm ve ifsada karşı korumak amacıyla, Devlet’ten ve siyasal iktidardan bağımsız, Devleti değil toplumu esas alan, Sivil bir siyasal mücadele hattı oluşturmayı amaçlar.
Platformu oluşturan unsurlar kendi özellerinde tamamen özerk yapılardan oluşur. Platform karar alma mekanizmalarında istişareyi esas alır.”
BURSA BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ
1- Adalet ve Özgürlükler Platformu ülkedeki özgürlükler meselesini bir bütün olarak görmektedir.
2- Platformumuz bu vesileyle; ilköğretimde başlayıp çalışma hayatı da dâhil yaşamın her alanında devam eden Başörtüsü yasağına karşı, yasak tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkıncaya kadar mücadelesine devam edeceğini bir kez daha ilan eder.
3- Adalet ve Özgürlükler platformu her seçim öncesi olduğu gibi, yine bir takım muğlak ifadelerin arkasına saklanılarak, Başörtüsü yasağının seçim sonrası kaldırılacağı yönünde yapılacak her türlü manipülasyona karşı kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.
4- Yeni bir Anayasa yapılması ülkenin gündemindedir; Platformumuz da bu süreci dikkatle takip etmeye devam edecektir.
5- Adalet ve Özgürlükler Platformu; Kürt sorununun çözümünde,”Anadilde eğitim” hakkı başta olmak üzere, tüm fıtri hakların iadesi için üzerine düşen çabayı göstereceğini ve bu hakların Türkiye’de yaşayan tüm dini, mezhebi ve etnik kimlikler içinde kazanılmasının takibini yapacağını beyan eder.
6- Platformumuz kapitalist kuşatmaya ve her türlü emek sömürüsüne karşı Adalet ve Eşitlik temelinde mücadele etmeye devam edecektir.
7- Mavi Marmara olayı sonrası, israil aleyhine açılacak dava sürecinin iç hukuk ayağının ilerleyememesi kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Adalet ve Özgürlükler Platformu bu meselenin takibini vicdani bir sorumluluk olarak görmektedir.
8- Platformumuz; Arnavutluk, Kosova ve Azerbaycan’da dayatılmaya çalışılan Başörtüsü yasağına karşı, bu ülke Müslümanlarıyla Dayanışma içinde olduğunu ilan eder.
9- Adalet ve Özgürlükler Platformu Tunus ve Mısır halklarının diktatörlere karşı başlattıkları İntifadayı selamlar.
Afyonkarahisar, Akyazı, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Tokat, Van
Etiket(ler): , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın