Adaletsiz refah felah getirmez – Ali Bulaç

Müslümanlar, ne adına siyasi mücadele veriyorlar? Bu mücadelenin saf İslami hükümlerin belli bir toprak parçası üzerinde yürürlükte olması için olmadığı açık. Özellikle siyasi kimliklerini “muhafazakâr, ılımlı, dindar” olarak tanımlayanlar, öncelikli hedeflerinden birinin ülkeyi kalkındırmak olduğunu övünerek söylüyorlar. Pekiyi ‘kalkınma’ nedir?

(…)

Sorun, halkı yeni motifleri harekete geçirerek bu programa katmak, ona kendi içinden neş`et eden motivasyonlar kazandırarak faal hale getirmek ise, kalkınmanın ve genel olarak ekonomi politikalarının (da) demokratikleştirilmesi gerekir. Liberal ekonomi felsefesi, devletin piyasa üzerindeki etkisini sıfırlamayı hedefliyor, ama ekonomi politikalarının adilleşmesine iyi gözle bakmıyor. Ekonomi öncelikler orta sınıfların ve yoksulların lehine işleyen politik tercihlerle düzenlenmedikçe, özünde eşitsiz olan kalkınma programları adaletsiz olmaktan nasıl çıkarılacak?

      Müslümanların büyük çelişkisi özünde eşitsiz olan modern kalkınma kuramlarını sorgulamadan adaletsiz bir iktidar yapısının İslami hedeflerle uyuşabileceğini ve topluma huzur, mutluluk ve felah getireceğini düşünmeleridir. Kalkınma ideolojisi adaletsiz refahı getirir, ama felah getiremez.

08.06.2011

Özgün Duruş

Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın