Tasfiye Dergisinin 30. Sayısı Çıktı!

Tasfiye Edebiyat Düşünce dergisinin 30. sayısı çıktı.

Dergide bu ay şiirler göz dolduruyor. Ümit AKTAŞ “Tahrir Meydan(lar)ına Ağıt” şiiriyle dünyanın tüm özgürleşmek isteyen halklarını anarken, Ünsal ÜNLÜ “Tünel” şiirinde tünel imgesiyle bir kapitalizm eleştirisi yapıyor, birey ve devlet ilişkisi içerisinde medeniyeti sorguluyor. Habil SAĞLAM yine “sağlam” bir şiirle karşımızda “ÇÖP”. Mehmet Sait ÇAKAR “Kar ve Devlet”, Şahin GÜRÇAY “Toplumların Sosyo-ekonomik Buhranları Üzerine Bir, Varsağı!”, Selim AKDEMİR “Devrim”, Özhan UÇAN “Piyon”, Ergün MUNDUZ “Gözlerim Kaldı” şiirleriyle Tasfiye’nin bu sayısını zenginleştiriyorlar.Ahmet ÖRS “Sararan Yaprak Düşen” hikâyesinde hayatın anlamını ve değerlerini sorguluyor. M. Ali BAŞARAN’ın “Çılgın Vuk ve Arz-ı Endam” masalı alegorik göndermelerle dolu. Mehmet Garip TANYILDIZI’nın öyküsü “Kâğıtçının Ölümü” modern hayatı devrimci bir bakış açısıyla yorumluyor; farklı karakterlerin kesişen dünyasında çıkmazlaşan ilişkileri de masaya yatırıyor. Veysel ALTUNTAŞ ise “Kısa Film Senaryosu” öyküsünde bireylerin otorite tarafından zorlandığı davranış kalıplarını ve onların saçmalığını gözler önüne sermekte. Özkan ŞAHİN, “Radikal Dinci” öyküsüyle İslamcı çevrelerde değişen, çöken idealleri işliyor.

Dergideki makaleler de oldukça ilgi çekici. Bülent Şahin ERDEĞER “Vahyin Edebi Dili: Kuran ve Edebiyat” makalesinde Kur’an’ın insanlara yaklaşımında kullandığı dili, kavramları bu kavramların insan zihninde karşılayageldiği anlamları nasıl barındırdığına dikkat çekiyor. Kur’an’ın insanlarla konuşma tarzını ve muhatabı insanlarda nasıl karşılık bulduğunu çarpıcı analizlerle ortaya koyuyor. “C.: Toplumun İçinde Topluma Yabancı” yazısında Enes KUŞÇU, Yusuf ATILGAN’ın Aylak Adam romanındaki “C.” Karakterine odaklanıyor, “yabancılaşma” kavramını edebiyatımız üzerinden irdeliyor. Cahide Gülnur SARI ise “Ulusun İnşası ve Resmi Edebiyat Kanonu” adlı makalesinde ulus devletin inşasında resmi ideoloji ve Türk Eğitim Sisteminin rolünü derinlemesine ele almış. Ömer Faruk KARAGÜZEL “Jön Türkler, Mizancı Murad ve Mülkiye Mektebi” makalesini okumak son dönem Osmanlı tarihi ve aydınlarının tavrını anlamada bize oldukça yol gösterici olabilir.

Ayşenur BULUT, Bejan MATUR’un çok ses getiren “Dağın Ardına Bakmak” kitabını okuyucuya samimi bir dille değerlendirirken dergide Mehmet SACİT’in anıları devam ediyor. Son olarak Esra Aydın, Tasfiye okuyucularına, “Yola Revân Olmak Yazıldı Bize” adlı belgesel hakkında bir değerlendirme sunuyor.

Tasfiye iletişim:

www.tasfiyedergisi.net

tasfiyedergisi@gmail.com

505 259 07 15

 

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın