Etiketli makalelere göz atma " sipariş yok destek var"
Tem
8
2011

Sipariş Yok Destek Var

Kamuoyuna Çağrı ø Düşük ücretlerle günde 10 -11 saat çalışmak zorunda bırakılan, ø günde yarım saatlik molaları bile stres anına çevrilen, ø hergün üç öğün fas food yemek zorunda bırakılan, ø insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmak için mücadele eden, ø haklarını örgütlü olarak savunabilmek için sendikalaşmaya çalışan, ø sendikaya üye oldukları için işten atılan, ø […]