Hile Düzenini Anlamaya Giriş

Yoksullaşmayla proleterleşme aynı şey midir? Çalışma zamanıyla emek zamanı eşdeğer görülebilir mi? Filozoflar neden politik ekonomiyle alakalı şeyler söylemiyorlar. Bir nevi yaşamdan kopmuşlar mıdır? Politik ekonominin çok boyutlu eleştirisi için giriş mahiyetinde değerlendirmeler yapıyor Stiegler. Bugün işçi sınıfındaki dönüşüm, makineden… Devamını oku…