Haz
1
2010

Mondus Non Grata | Şehmuz Kurt

kan’a cemre düştü
silahlara sarılın!

hiçbir ölüm üzmüyor şehri
silahlara sarılın!

gözlerinizi yumun
ve sila…
Pardon!
gözleriniz yoktu
-değil mi?
gözlerimiz yok tüh!
gözlerimiz olsa
g ö z l e r i m i z o l u r d u
silahlara sarılın!

gözlerimiz olmadığını
gözlerimizle göreceğiz
                    sonradan
                       çok
                   sonradan
               silahlara sarılın!

Yorum bırak

Olmalısın oturum açmışbir yorum göndermek için.