İletişim liberal, Dergâh sosyalist

Notos dergisinin Oğuz Atay dosyasıyla çıktığı son sayısında (Haziran-Temmuz, 2011) Can, Dost, İletişim ve Dergâh yayınevlerinin yöneticileriyle gerçekleştirilmiş ufak bir soruşturma yer alıyor. Notos‘un giriş yazılarında epeydir vurguladığı yayın piyasasının olumsuz ahvâline ilişkin tavrına uygun bir şekilde yayıncılık dünyasında sermayenin her yeri kuşatan gücününün (dağıtım gibi) hayati imkânlardan mahrum orta-küçük ölçekli yayıncıları nasıl etkilediğine dair bir soru yöneltmiş. İletişim yayınlarının verdiği cevap iyi kitaplar yayınlayanlar ayakta kalır gibi bir şey. Adam Smith’in kişisel başarıyı hedeflese e yararlı eylem grubun iyiliğini gözetir ve sağlar demesi gibi bir şey aynı zamanda. Dergâh yayınları adına soruları cevaplandıran Âsım Onur Erverdi ise oldukça realist tespitlerde bulunuyor ve haksız rekabet şartlarının, sermayenin dizginlenemez gücünün küçük yayıncıları bir bir harcadığından söz ediyor. Dost yayınlarının verdiği cevaplar da bu minvalde. Can Öz’ün sorulara uzun uzun pişkin cevaplar vermesi bıktırıcı, sanki Can yayınları piyasanın devlerinden değilmiş gibi konuşması ilginç.

Etiket(ler): , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir yanıt yazın